AktuelnoДИНАМИКА АДАПТАЦИЈЕ НОВОУПИСАНЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА радна 2018/19. година

20.07.2018. 08:47

ДИНАМИКА АДАПТАЦИЈЕ НОВОУПИСАНЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА радна 2018/19. година

СЕПТЕМБАР
ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА III
I НЕДЕЉА –родитељ присутан у групи ако жели 8-10h 10-12h 12-14h
II НЕДЕЉА-деца бораве без родитеља 8-10h 10-12h 12-14h
III НЕДЕЉА-деца бораве без родитеља 8-1130 h 8-1130 h 8-1130 h
IV НЕДЕЉА-деца бораве без родитеља Остају на спавању Остају на спавању Остају на спавању

НАПОМЕНА:

• ОБА ВАСПИТАЧА/СЕСТРЕ РАДЕ ИСТУ СМЕНУ ПРВЕ 3 НЕДЕЉЕ- 8-14ч

• ДЕЦА КОЈА СЕ ТЕШКО АДАПТИРАЈУ ОСТАЈУ НА СПАВАЊУ КАДА РОДИТЕЉ И ВАСПИТАЧ ПРОЦЕНЕ ДА ЈЕ ТО МОГУЋЕ.

• РАСПОРЕД ДЕЦЕ ПО ГРУПАМА ПРАВИ ВАСПИТАЧ ЗАЈЕДНО СА РОДИТЕЉИМА у петак 31.августа.

• ПОТРЕБНО ЈЕ ДА РОДИТЕЉИ ДОЂУ без деце НА РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
31.августа од 8-10ч У ОБЈЕКАТ ГДЕ ЈЕ ДЕТЕ УПИСАНО ГДЕ ЋЕ ДОБИТИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ВАСПИТАЧА/СЕСТРЕ.