AktuelnoJAVNA NABAVKA ŽIVOTNIH NAMIRNICA 2014. GOD

14.02.2014. 12:06

Obaveštenje
JAVNE NABAVKE 2014. GODINA
Životne Namirnice

Na osnovu čl.57 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) oglas o javnoj nabavci kao i konkursna dokumentacija za konkretnu javnu nabavku objavljuje se i na Internet stranici naručioca.

Objavljujemo:

Javni poziv za podnošenje ponude u otvorenom postupku za javnu nabavku životnih namirnica

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku životnih namirnica


DOPUNA 1:
Obaveštenje:
Izmena konkursne dokumentacije –JAVNA NABAVKA ŽIVOTNE NAMIRNICE 01/2014


U skladu sa čl.63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) Naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku životnih namirnica, JN 01/2014, poglavlje III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE; KVALITET; KOLIČINA I OPIS DOBARA i poglavlje OBRAZAC PONUDE za javnu nabavku dobara – životne namirnice za potrebe PU “Naše dete”

Dokument preuzmite ovde

DOPUNA 2:
Obaveštenje:
Izmena konkursne dokumentacije –JAVNA NABAVKA ŽIVOTNE NAMIRNICE 01/2014


U skladu sa čl. 63. stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012), Naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku životnih namirnica, JN 01/2014, poglavlje V USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA- za nabavku dobara-životne namirnice za potrebe PU „Naše dete“

Dokument preuzmite ovde