Boravak u vrtićuRaspored dnevnih aktivnosti

Raspored dnevnih aktivnosti

06.00 - 08.00 Prijem dece i igra
08.00 - 08.30 Doručak
08.30 - 10.00 Usmerene i slobodne aktivnosti
10.00 - 10.15 Voćna užina
10.15 - 11.00 Usmerene aktivnosti dečje igre
11.00 - 12.00 Ručak
12.00 - 13.30 Podnevni odmor
13.30 - 14.00 Užina
14.00 - 17.00 Aktivnosti do polaska dece kući