Boravak u vrtićuUpis

Upis dece

Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisano je da roditelj deteta učestvuje u obezbedjivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove, u visini od 20% od ekonomske cene. Ekonomska cena programa vaspitanja i obrazovanja u PU "Naše dete" Šabac utvrdjena je u iznosu od 24.011,00 dinara. Na osnovu toga, cena za celodnevni oblik rada iznosi 4.802,00 dinara.


Odlukom koja je usvojena na sednici gradske Skupštine 27.2.2015. godine, propisano je da porodice koje primaju dečiji dodatak plaćaju za:
- celodnevni boravak cena po detetu je 2.800,00 dinara;
- celodnevni oblik rada u pripremnom predškolskom programu (PPP) cena po detetu je 2.800,00 dinara;


Rešenjem gradskog veća grada Šapca broj 38-9-3/2016-15 od 28.7.2016. za:
- celodnevni oblik rada u pripremnom predškolskom programu (PPP) cena je 4.469,00 dinara;
- poludnevni oblik rada u trajanju od 4 časa cena je1.982,00 dinara, za primaoce dečijeg dodatka cena je 1.189,00 dinara


Član 50. Stav 3. navedenog zakona, propisuje da se od ove obaveze izuzimaju deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju i deca iz materijalno ugroženih porodica. S tim u vezi, propisana je obaveza lokalne samouprave da snosi naknadu ukupnih troškova za one kategorije dece koja su izuzeta od plaćanja.


Odlukom o većem obimu prava porodici sa decom, grad Šabac je propisao da se naknada troškova boravka u PU "Naše dete" Šabac, za treće i svako naredno dete u porodici, obezbedjuje iz budžeta grada Šapca.