VrtićPoletarac


Adresa Kralja Aleksandra 17, Šabac
Godina otvaranja 1975.
Površina 280 m²
Telefon 015/355-134
Glavni vaspitač Vesna Janković