VrtićRadost


Adresa Kralja Aleksandra 17, Šabac
Godina otvaranja 1972.
Površina 580 m²
Telefon 015/348-058
Glavni vaspitač Jelena Pavlović