VrtićSnežana


Adresa Kralja Aleksandra 17, Šabac
Godina otvaranja 1961.
Površina 345 m²
Telefon 015/352-858
Glavni vaspitač Gordana Puzić